Singapore, Việt Nam - hai nhà đầu tư nước ngoài lớn ở Myanmar; Giai đoạn 2016 - 2018, nợ công không được quá 65% GDP; Mỹ khó có thể “ghìm cương” Trung Quốc trong xuất khẩu thép; Ngân hàng muốn tăng phí ATM