Sáng 3/8, tại kỳ họp thứ hai HĐND Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường và quyết nghị về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2120 của thành phố.