Trung Quốc là mối lo ngại lớn hơn cho các thị trường dầu thô và sản phẩm, hơn là lo lắng hiện hiện nay về việc Anh chọn rời khỏi EU.