Mặc dù có một trục trặc nhỏ vào hôm thứ Sáu do con số việc làm tháng 12 tốt hơn dự kiến, thị trường vàng đã có một tuần khởi đầu rất tốt; cho nên cả các nhà đầu tư và nhà đầu tư bán lẻ mong đợi đà tăng của vàng sẽ tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn.