Chính phủ Trung Quốc đang gặp khó trong việc tìm ra mức cân bằng đúng đắn cho thị trường, CNBC cho hay.