Giới chủ Trung Quốc đang tăng cường săn lùng “lao động lậu” với mức lương rẻ mạt từ các nước Đông Nam Á để làm việc trong các nhà máy ở Quảng Đông, Phúc Kiến và Chiết Giang.