Thông điệp được Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang tìm giải pháp sử dụng hiệu quả hơn viện trợ phát triển, cũng như muốn có thêm nguồn vốn mới phục vụ tăng trưởng.