Từ chính trị đến giải trí, MSN tổng hợp 50 bức ảnh giúp kể lại những câu chuyện của thế giới trong suốt 12 tháng qua. Trong số đó, chính trường thế giới được khắc họa trong 9 bức ảnh sau.