Yum! China đang vận hành hơn 7.100 cửa hàng KFC và Pizza Hut tại khắp Trung Quốc.