Ngày 1/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định số 6578/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Golden Palace A, tỷ lệ 1/500.