Không mở rộng diện tích cây cao su ở các tỉnh Tây Nguyên; Tháng 5, bội chi ngân sách gần 1 tỷ USD giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước; EU điều tra thương vụ sáp nhập kỷ lục trên thị trường bán dẫn; Du lịch sẽ đóng góp 11% GDP của TPHCM