Chiến dịch tranh cử của Jeb Bush có thể vừa tốn kém nhất vừa ít thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ...