Ngành ôtô không chịu phát triển vì chính sách và phí logistic cao; Trung Quốc - Nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Campuchia; 6 tháng đầu năm, tín dụng 19 ngân hàng vượt huy động dân cư tới 24.400 tỷ đồng