Sáng nay 12-4, trong khuôn khổ phiên họp bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.