Ngoài ra, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố duy trì lãi suất thấp kỷ lục để thúc đẩy đà phục hồi của kih tế khu vực.