Nhà sáng lập của Facebook đang có ý định đi thăm hết 50 bang của nước Mỹ trong năm nay để tìm hiểu nền kinh tế và cộng đồng của từng bang.