Giáo sư, tiến sĩ Oba Mie cho rằng khó giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng cần phải tìm cách giữ trật tự ổn định và tránh xung đột vũ lực.