Việt Nam nêu bật tác động tiêu cực ở sông Mekong tại G20; Vì sao ô tô Mỹ vẫn ế ở Hàn Quốc?; 150 triệu USD cho startup trên toàn thế giới; Trên 47 triệu USD đầu tư vào Quảng Ninh