Câu chuyện lãi suất và vốn vay ngân hàng được ông Vũ Tiến Lộc đề cập tại hội thảo về cơ chế và giải pháp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp diễn ra sáng nay.