Không mặn mà với công việc lao động phổ thông, nhưng lại thiếu trình độ là hiện tượng khá phổ biến của các lao động tại nhiều DN.