Giám đốc World Bank Việt Nam, ông Achim Fork khẳng định thời gian tới kinh tế Việt Nam sẽ chịu nhiều tác động bất lợi từ những biến động của kinh tế toàn cầu.