Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2015 của Tổng cục Thống kê cho thấy nhập khẩu ô tô và linh kiện, phụ tùng ô tô vào thị trường Việt Nam đạt 3,4 tỉ USD; tăng đột biến với mức tăng 87,9% so với cùng kỳ năm ngoái.