Bộ Giao thông ra hạn chót đến 30/9, Tổng thầu Trung Quốc phải ký hợp đồng xây dựng nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông, nếu không sẽ thay giám đốc điều hành dự án.