Đầu tư chuỗi dự án điện - khí, sử dụng LNG, mối quan tâm chính của Mỹ cho lĩnh vực năng lượng của Việt Nam