Mỹ kêu gọi các nước cắt đứt hoặc tiết giảm quan hệ thương mại, ngoại giao với Triều Tiên. Nhưng quốc gia bị cô lập này vẫn còn nhiều mối quan hệ hơn những gì ta biết.