Không phải dầu mỏ, đây mới là loại tài nguyên đang khiến Trung Quốc thèm khát; Mỹ "lơ là" khiến vai trò Trung Quốc ngày càng lớn trong ASEAN; Toyota mua 5% cổ phần Mazda; Hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao