"Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt hướng tới địa vị một nước phát triển"; Ninh Thuận lãng phí cả ngàn hecta đất; Khảo sát và đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài; Nhật Bản muốn nhập khẩu nhiều trái cây nhiệt đới của Việt Nam