Nhân dịp Halloween, trang CNN đã tổng hợp lại danh sách 10 thành phố nổi tiếng với những câu chuyện liên quan đến "ma quỷ" dành cho những du khách dũng cảm.