Một số trong các công ty môi giới chứng khoán lớn nhất của Trung Quốc bị điều tra là nguyên nhân lớn nhất khiến thị trường giảm điểm.