Khối các nước ASEAN đang kỷ niệm 50 năm thành lập khối và hướng về tương lai sắp tới. Các chuyên gia đã đưa ra những lời khuyên rõ ràng.