Dù không đăng ký mở thẻ nhưng khách hàng bỗng dưng được ngân hàng cấp cho đến... 3 thẻ tín dụng mang thương hiệu JCB, Visa và Master.