Không chỉ ban hành hẳn một đạo luật và các văn bản hướng dẫn để hợp pháp hóa việc buôn bán, chứa chấp nô lệ tình dục, Nhà nước Hồi giáo (IS) còn thần thánh hóa hoạt động này bằng cách bóp méo những lời răn dạy của tiền nhân.