Chị hẹn gặp tôi 12 giờ 30 nhưng đến hơn 13 giờ cuộc họp của chị mới kết thúc. Suốt cuộc nói chuyện hơn 2 giờ đồng hồ sau đó, điện thoại của chị liên tục đổ chuông.