Đã hơn nửa tháng kể từ khi Bộ NNPTNT có văn bản nêu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp thành lập đoàn thanh tra về những sai phạm của Resort Le Mont tại Vườn Quốc gia Ba Vì.