Bỏ ra hàng tỷ đồng trong suốt 3 năm mà chưa thu lại được đồng lời nào, nhưng ước mơ đem đến sản phẩm rau an toàn cho người tiêu dùng đã thôi thúc Phạm Phương Thảo quyết tâm đeo đuổi.