Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nhiệm vụ trước mắt của Việt Nam là xây dựng một nền kinh tế có sức cạnh tranh cao, thay vì chờ đợi "phép thần" từ TPP.