Một nguồn tin tham gia vào quá trình đàm phán mua cổ phần DongABank của Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO cho biết hai bên đã ngưng đàm phán. Phía KIDO đã quyết định không mua 1.000 tỉ đồng cổ phần như DongABank thông tin trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông của ngân hàng này vừa qua.