Những lợi ích mà TPP mang lại cho VN là vô cùng lớn, nhưng việc tận dụng nó như thế nào, nhanh hay chậm… còn tùy thuộc vào những chính sách của Chính phủ cũng như nỗ lực của chính các doanh nghiệp.