Thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định giá P/E khoảng 11 lần, trong quá khứ thời điểm xấu nhất (năm 2011) P/E khoảng 8-9 lần. Do đó, do để P/E từ 11 xuống 8-9 là rất khó trong bối cảnh kinh tế hiện nay.