“Vấn đề tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện than thời gian qua đang là thách thức đối với việc phát triển bền vững nhiệt điện than do thiếu các cơ chế, chính sách, các tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nói.