Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trong chương trình trao giải thưởng "Sao Thần nông - cho mùa vàng bội thu" năm 2015 cho 10 nông dân xuất sắc và 4 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mẫu được Ban Tổ chức lựa chọn.