Theo Bộ Xây dựng, việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần ngành xây dựng là rất khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành thực hiện cổ phần hóa hoặc thoái vốn.