Hệ thống giao dịch tài chính phi pháp lớn nhất Trung Quốc được xem là con đường chính giúp người dân, doanh nghiệp nước này đưa ngoại tệ ra nước ngoài.