Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2016 công bố sáng 10/5 khẳng định trong vòng 5 năm tới Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức và khó đạt được mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5%-7% như đề ra.