Canada đã công khai quan điểm coi Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường ưu tiên của mình.