Tờ Wall Street Journal vừa có bài bình luận so sánh chi tiết quan điểm đối ngoại của bà Hillary Clinton và ông Donald Trump.