Doanh nghiệp đóng tàu kêu cứu lên Thủ tướng; OPEC kéo dài kế hoạch cứu giá dầu; Một loạt dự án FDI lớn rót thêm vốn vào Việt Nam; Nhà đầu tư ngoại sắp đổ 7,5 tỷ USD vào 3 nhà máy nhiệt điện than