Hiện Trung Quốc đang tỏ ra khá sốt ruột trong việc tìm kiếm sự đồng thuận giữa các bên để nhanh chóng đạt được thỏa thuận này.