Hãng tàu biển lỗ 3.400 tỷ xin đổi tên; Giảm 1.349 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016; Ấn Độ mất vị trí nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới; Doanh nghiệp Việt ký các hợp đồng tỷ USD với đối tác Mỹ