Các nước từng "băn khoăn" về cam kết của Mỹ có cơ sở để tự tin hơn trong việc phối hợp bảo vệ hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật pháp quốc tế.